Спеціальність: 231 „Соціальна робота”

Галузь знань: 23 „Соціальна робота”

Спеціальність: 231 „Соціальна робота”

Освітні ступені:
молодший спеціаліст (2 роки)
бакалавр (4 роки)
магістр (1,5 роки)

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Комп'ютерні науки та інформаційні технології
Фізична реабілітація
Екологія


СОЦІАЛЬНА РОБОТА – це професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації громадянських прав, , її місія полягає у наданні людям можливості якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та попереджувати виникнення дисфункцій. Фахівець із соціальної роботи це професійно підготовлена людина, яка має необхідні інтелектуальні, моральні якості для виконання інтегрованого, універсального виду діяльності у соціальній сфері, спрямованого на надання соціальної допомоги різним категоріям населення.

Соціальна робота - це складний процес, що вимагає міцних знань з психології, соціології, педагогіки, медицини, права, теорії управління (менеджменту) та ін.

Випускники здобувають вищу освіту на початковому рівні з присвоєнням кваліфікації "Соціальний працівник", першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації "Бакалавр соціальної роботи" та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації „Магістр соціальної роботи, викладач вищого навчального закладу”. У 2016 році буде здійснюватись останній набір на освітній рівень „спеціаліст” з присвоєнням кваліфікації „Спеціаліст з соціальної роботи”.
Освітній ступінь бакалавра з соціальної роботи є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра в нашому інституті.

Навчання здійснюється в лекційних залах та навчальних класах; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі; в науково-навчальних лабораторіях соціальної роботи з людьми, які потребують соціального захисту; психології; права та соціального забезпечення та ін.

Базами практики є Мелітопольський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Територіальний центр соціального обслуговування Мелітопольської міської ради, Управління Пенсійного фонду України в м. Мелітополі,  Мелітопольський НВК №16 Мелітопольскої міської ради, Мелітопольська загальноосвітня школа-інтернат „Гармонія”та ін.

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-    можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;
-    незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;
-    можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;
-    можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;
-    наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);
-    можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

ОБОВ'ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

-    здійснює цілодобову діяльність, спрямовану на надання соціальної допомоги дітям, людям похилого віку та спеціальним категоріям громадян з обмеженими можливостями самообслуговування, в спеціалізованих установах та вдома;
-    здійснює соціальну допомогу, консультації, соціальний захист, послуги із соціальної орієнтації та допомоги біженцям, а також аналогічні послуги, що надаються окремим особам чи сім`ям вдома чи в інших місцях;
-    надає консультаційні послуги: соціальний захист та поради в сфері орієнтації для дітей та підлітків;
-    здійснює діяльність з усиновлення та удочеріння, а також захист дітей та інших осіб від жорстокого ставлення до них;
-    здійснює діяльність з надання права на отримання соціальної допомоги, субсидій на  сплату за житло чи талонів на харчування;
-    відвідує х літніх та хворих;
-    надає поради з  ведення домашнього господарства, подружні та сімейні консультації;
-    надає допомогу умовно засудженим та особам, що знаходяться під  наглядом;
-    здійснює діяльність у робочих колективах та за місцем проживання;
-    надає допомогу жертвам стихійного лиха, біженцям, мігрантам, включаючи надання цим особам тимчасового місця  проживання.
-    здійснює керівну діяльність;
-    здійснює освітню діяльність.

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня „молодший спеціаліст”:
соціальний працівник (допоміжний персонал);
асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами;
інспектор з соціальної допомоги;
спеціаліст в обласних відділеннях фонду соціального захисту;
діловод в будинках інтернатах для людей похилого віку і інвалідів;
асистент вихователя виправно-трудового закладу;
фахівець з орієнтації сліпих;
методист з професійної реабілітації.

Для освітнього ступеня „бакалавр”:
соціальний працівник;
соціальний інспектор;
фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера);
Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами;
фахівець з організації дозвілля;
фахівець з найму робочої сили;
інспектор з виплати пенсій;
інспектор з призначення пенсії;
інспектор із соціальної допомоги;
соціальний працівник  (1, 2  категорії).

Для освітнього ступеня „магістр”:
фахівець в галузі соціального захисту обласного, міського, районного відділу соціального захисту населення;
фахівець організатор соціально-побутового обслуговування;
фахівець із соціальної роботи державної служби зайнятості (обласні, міські, районні ЦЗ);
фахівець із соціальної роботи підрозділів органів  виконавчої влади у справах сім'ї та молоді; з соціального захисту населення;
фахівець із соціальної роботи підрозділів пенсійного Фонду України, підрозділів Фонду соціального захисту інвалідів, підрозділів Червоного Хреста України;
керівник будинків-інтернатів. для одиноких пристарілих людей;
керівник соціальних будинків-інтернатів;
керівник територіальних центрів по обслуговуванню одиноких пристарілих людей;
профконсультант обласних, міських, районних центрів зайнятості; психологічних служб вищих навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, шкіл; психологічних служб в системі народного господарства;
викладач вищого навчального закладу.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-    в відділах соціального захисту населення;
-    в підрозділах органів  виконавчої влади
-    в Фондах соціального захисту;
-    в центрах зайнятості населення;
-    в будинках-інтернатах;
-    в територіальних центрах соціального обслуговування;
-    в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
-    в реабілітаційних центрах;
-    в соціальних організаціях державного, громадського і приватного секторів;
-    в освітніх закладах будь-яких типів і видів (загальноосвітні школи, дошкільні заклади, допоміжні школи, школи-інтернати для дітей з дефектами розвитку, дитячі будинки, інтернати тощо);

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека