Спеціальність: 227 „Фізична реабілітація”

Галузь знань: 22 „Охорона здоров’я”

Спеціальність: 227 „Фізична реабілітація (Фізична терапія і ерготерапія)

Освітні ступені:
бакалавр (4 роки)
магістр (1,5 роки)

ІНШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
Комп'ютерні науки
Соціальна робота
Екологія

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ - це невід'ємна складова соціальної та професійної реабілітації, що використовується як лікувальний і профілактичний метод. Фахівець з фізичної реабілітації адаптує людину до життя у змінених умовах існування.

ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ - це медична спеціальність, в якій застосовуються фізичні методи впливу напацієнта, заснована на русі, мануальному впливі, масажі, рефлексотерапії і дії тепла, світла,високих частот, ультразвуку та води.

ЕРГОТЕРАПІЯ (occupational therapy) - це діяльність, спрямована на повернення людини доповсякденної діяльності та суспільного життя з урахуванням при цьому її особистих потреб і бажань.

Підготовку сучасного реабілітолога забезпечує вивчення комплексу професійно-орієнтованих дисциплін (фізична реабілітація, адаптивна фізична культура, лікувальна фізична культура, спортивний і лікувальний масаж, фізіотерапія) та великого циклу медико-біологічних (анатомія, фізіологія, гігієна тощо) дисциплін.

Випускники здобувають вищу освіту на першому (бакалаврському) рівні з присвоєнням кваліфікації "Фахівець з фізичної реабілітації" та на другому (магістерському) рівні з присвоєнням кваліфікації „Магістр фізичної реабілітації, викладач вищого навчального закладу”.
Освітній ступінь бакалавра з фізичного виховання і спорту є базовим для продовження навчання за програмою підготовки магістра в нашому інституті.

Навчання здійснюється в лекційних залах та навчальних класах; в добре укомплектованих науковою літературою бібліотеці та читальному залі; в науково-навчальних лабораторіях індивідуальних методів реабілітації людей різного віку та інвалідів, кінезіології та відновлення рухової активності, валеології та організації медичної допомоги населенню, центр оздоровчих технологій та ін.

Базами практики є КУ «Мелітопольська міська дитяча лікарня», Санаторій «Кирилівка», Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, ЗАТ «Приазовкурорт» «Клінічний санаторій «Бердянськ», Мелітопольський НВК №16 „Дитячий садок-школа-ВУЗ”, Промінівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів.

Ефективності самостійної роботи студентів великою мірою сприяє створена у інституті система Інтернет-супроводу навчання з використанням сучасних ІТ-техлогій на всесвітньо відомій платформі „Moodle”. Її основні переваги:

-    можливість розміщення усіх необхідних навчально-методичних матеріалів на Інтернет-сторінках  дисциплін, що викладаються, вільного доступу до них у будь-який час і будь-якому місці, де наявний Інтернет;
-    незалежність викладачів і студентів від паперових носіїв та накопичувачів інформації;
-    можливість онлайн-спілкування викладачів зі студентами в межах дисципліни;
-    можливість тестування знань студентів та автоматичної, незалежної від викладача, перевірки результатів;
-    наявність тематичної електронної бібліотеки в межах конкретної дисципліни і можливість доступу до неї у позаурочний час та в місцях віддалених від місця розташування навчального закладу (особливо корисно та зручно для студентів з інвалідністю, обмежених у пересуванні та тих, які навчаються на заочній формі);
-    можливість контролю керівництвом інституту, університету за навчальним процесом в межах конкретної дисципліни в онлайн-режимі та ін.

На території інституту студенти мають можливість скористатися системою Інтернет-супроводу у комп’ютерному класі за встановленим графіком, у читальному залі бібліотеки (з можливістю роздрукування та тиражування необхідних матеріалів), через персональні ноутбуки, айфони, планшети за допомогою безкоштовної системи Wi-Fi.

ОБОВ'ЯЗКИ ФАХІВЦЯ

-    здійснює реабілітаційні заходи з метою усунення, припинення або зменшення болю, відновлення функцій організму, досягнення нормального рівня здоров'я, фізичної самостійності та активності;
-    проводить обстеження, визначає функціональний стан та рівень фізичного розвитку, виявляє порушення і складає індивідуальну програму реабілітації;
-    розробляє і впроваджує комплекс вправ і рекомендацій, спрямованих на поліпшення діяльності опорно-м'язової системи та організму в цілому;
-    навчає способів досягнення самостійності в побуті, самообслуговуванні, пересуванні, а також підтримці фізичного стану та здоров'я;
-    співпрацює з лікарями, педагогами, логопедами, психологами, соціальними працівниками;
-    консультує щодо влаштування доступного і безпечного функціонального середовища вдома, на роботі, в громадських місцях, у соціальному оточенні неповносправних осіб.

ПОСАДИ

Для освітнього ступеня „бакалавр”:
Фахівець з фізичної реабілітації;
Масажист;
Масажист спортивний;
Фітнес-тренер;
Фахівець із організації дозвілля;
Інструктор з аеробіки;
Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму);
Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу).

Для освітнього ступеня „магістр”:
працівник державних або громадських органів управління фізичноюкультурою;
інструктор (методист) з фізичної реабілітації у навчально-реабілітаційних центрах, профілакторіях;
організатор (керівник) туристичної роботи і рекреації;
інструктор (організатор) реабілітаційно-оздоровчої роботи на виробництві;
начальник (завідувач) тренажерного комплексу, залу;
начальник лікувально-профілактичного сектору;
фахівець з фізичної реабілітації;
методист з фізичної культури;
викладач фізичного виховання в коледжі, вищому закладі освіти;
викладач  професійно-орієнтованих дисциплін у вищих закладах освіти.

ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

-    в реабілітаційних центрах;
-    в медичних, санаторно-курортних закладах;
-    в науково-дослідних інститутах клінічного профілю;
-    в соціальних службах, установах і організаціях державного, громадського і приватного секторів;
-    в освітніх закладах будь-яких типів і видів (загальноосвітні школи, дошкільні заклади, допоміжні школи, школи-інтернати для дітей з дефектами розвитку, дитячі будинки, інтернати тощо);
-    в фізкультурно-оздоровчих і лікувальних закладах;
-    в спортивних організаціях та установах будь-якої форми власності;
-    в спортивних командах 1-ї та 2-ї ліги, в спортивних клубах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека