БАКАЛАВР

 
РОЗКЛАД
ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ
вступників, що вступають на ДЕННУ форму навчання
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "БАКАЛАВР"
ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «СПЕЦІАЛІСТ» та ОСВІТНІЙ СТУПІНЬ «МАГІСТР»
Спеці-альність
Форма навчання
25.07.2017
26.07.2017
27.07.2017
28.07.2017
29.07.2017
31.07.2017
Вівторок
Середа
Четверг
Пятниця
Субота
Понеділок
227  Фізична терапія, ерготерапія
Денна
Іноземна мова  10-00
ауд.№122
Додатковий іспит
Анатомія людини
10-00
ауд. №115
Фахове  вступне випробування
10-00
ауд. №115 
Іноземна мова 
10-00
ауд.№122
Додатковий іспит
Анатомія людини
10-00
ауд. №115
Фахове  вступне випробування
10-00
ауд. №115 
231  Соціальна робота
Денна
Фахове  вступне випробування
10-00,
ауд. №117 
Іноземна мова
10-00
ауд.№122
Додатковий іспит
Педагогіка 
10-00 
ауд. №117
Фахове  вступне випробування
10-00,
ауд. №117 
Іноземна мова
10-00
ауд.№122
Додатковий іспит
Педагогіка
10-00
ауд. №117
101  Екологія
Денна
Додатковий іспит
Біологія
10-00
ауд.  №123
Фахове  вступне випробування
10-00
ауд. №123 
Іноземна мова
10-00
ауд.№122
Додатковий іспит
Біологія
10-00
ауд.  №123
Фахове  вступне випробування
10-00,
ауд. №123 
Іноземна мова
10-00
ауд. №122
Відповідальний секретар (відбіркової) комісії                                                                                   О.В.Єрмоленко