16-18 вересня 2019 р. в місті Кам'янець-Подільський Хмельницької області відбулася Х-та Міжнародна конференція Українського герпетологічного товариства, яка була присвячена 70-річчю від дня народження засновника доктора біологічних наук, професора Є.М.Писанця.

Конференція проходила на базі природничого факультету Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, спільно з Національним науково-природничим музеєм НАН України та Національним природним парком «Подільські Товтри»

Участь у роботі конференції прийняла кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри екології та інформаціфних технологій Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету "Україна" Наталія Миколаївна Сурядна.

Загалом в роботі конференції прийняли участь близько 30 учасників, що представляють установи, організації та компанії Києва, Харкова, Львова, Дніпра, Кам'янця-Подільського, Мелітополя, Чернігова, Чернівців.

За три дні було заслухано й обговорено 28 пленарних і секційних доповідей, присвячених різноманітним аспектам герпетологічної науки, тераріумістики, а також спогадам про колег, яких, на жаль, уже немає з нами (Є.М. Писанець, Т.І. Котенко, Ю.В. Кармишев).

Проведене обговорення конфлікту "Людина - Змія" та можливі шляхи його мінімізації. Створено робочу групу, завданням якої є координація роботи герпетологічного співтовариства у напрямку вивчення поширення земноводних і плазунів в Україні та підготовки атласу. Проведено круглий стіл, присвячений новому виданню Червоної книги України (2019), обрані регіональні координатори.

Наталія Миколаївна Сурядна представила на конференції декілька доповідей, які викликали у учасників жвавий інтерес: «Порівняльний морфологічний аналіз мінливості хромосом Pelophylaxridibundus Pallas, 1771 півдня України», «Земноводні та плазуни Запорізької області, видовий склад, розповсюдження та сучасний стан популяцій» (в співавторстві), «До 70-річчня з дня народження засновника Українського герпетологічного товариства професора Євгена Максимовича Писанця  (1949-2015 рр.)», «Юрій Кармишев — зоолог-натураліст, дослідник фауни півдня України (1963–2017 рр.)».

Особливими заходами у ході конференції була екскурсія Старим містом та виїзд в Бакотську затоку для знайомства з місцевою унікальною природою, зокрема батрахогерпетофауною та величною історією Бакоти.

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека