Портфоліо освітньої програми
«Екологія» освітнього ступеня фаховий молодший бакалавр
на 2020-2021 н.р.
 
І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
          1.1. Стандарт вищої освіти за спеціальністю
 
ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми
 
ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів
3.2. Силабуси
 
ІV. Кадровий склад
4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення
4.3. Кадровий склад кафедри
4.4. Перелік наукових праць викладачів
4.5. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів»
 
V. Зв'язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями
5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників
 
VI. Академічна мобільність здобувачів вищої освіти
 
VIІ. Наукова робота студентів
 
 
ІХ. Гарантії якості освітньої програми
 
Х. Інше
 
 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека