Лисенко Валерій Іванович

Директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій, Мелітопольського коледжу вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", доктор біологічних наук, професор кафедри мисливствознавства та біоресурсів.

В.І. Лисенко  є автором понад 150 наукових праць і винаходів, в тому числі 3-х монографій, 5 книг з питань екології та охорони тварин, мисливського господарства та використання тваринних ресурсів. Особливо значним є те, що його ім’я серед співавторів Червоної книги України І та ІІ видань. Проф. В.І. Лисенко – член Національної комісії з питань Червоної книги України, національний експерт Мінприроди України з питань водно-болотних угідь та водоплаваючих птахів, член спеціалізованої вченої ради Інституту зоології НАН України. Проф.
 
В.І. Лисенко – ініціатор створення Азово-Чорноморської орнітологічної станції та її перший керівник (1984-1987 рр.). Вперше в Україні ним було створено кафедру мисливствознавства та біоресурсів і розпочато підготовку на умовах спеціалізації біологів-мисливствознавців для України. В 2012 році під керівництвом   

В.І. Лисенко також вперше в країні було розроблено державні стандарти підготовки  магістрів за спеціальністю 8.09010302 «Мисливське господарство». 

Проф. В.І. Лисенко за роки наукової діяльності підготував чотирьох кандидатів наук та одного доктора наук, на даний момент керує виконанням докторської та двох кандидатських дисертацій. Він є учасником кількох наукових міжнародних  зоологічних експедицій.


Історія Мелітопольського інститут екології та соціальних технологій бере початок з часів заснування у 1999 р. Мелітопольського територіального представництва Університету “Україна”, яке  було створено наказом президента Університету “ Україна” №23/1 від 19 липня 1999 р.

У 2002 році Мелітопольське територіальне представництво університету “Україна” було реорганізовано у філію наказом президента Університету “Україна” №218 від 26 грудня 2002 р.

У 2005 році Мелітопольську філію університету „Україна” було реорганізовано в інститут екології та соціальних технологій наказом президента Університету „Україна” № 182 від 09.11.2005 р.

Рішенням Зборів засновників Університету "Україна" від 29.11.2011 р., прот. №1, та наказом президента Університету  "Україна"  № 198 від 26.12.2012 р. був створений Мелітопольський коледж вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”.

Свою освітню діяльність інститут і коледж здійснюють на основі сертифікатів про акредитацію Міністерства освіти і науки України: РІ-ІV №1124604 від 05.06.2013 р., НІ-ІV №1102632 від 11.08.2011 р., НІ-ІІ №1152897 від 11.03.2012 р., НІ-ІV №1102675 від 11.08.2011 р., НІ-ІІ №1152896 від 21.03.2012 р., НІ-ІV №1102674 від 11.08.2011 р., НІ-ІІ №1152895 від 21.03.2011 р., НІ ІІІ №1102630 від 11.08.2011 р., НІ ІІІ №1102631 від 11.08.2011 р.  та ліцензії АЕ №636064 від 10.03.2015 р.

В інституті створено  факультет соціальних та інженерних технологій, на якому здійснюється навчання за напрямами та спеціальностями - 6.130102, 7.13010201, 8.13010201 “Соціальна робота”, 6.010203 „Здоров’я людини”, 7.01020302, 8.01020302 “Фізична реабілітація”, 6.040106 „Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”, 7.04010601, 8.04010601 „Екологія та охорона навколишнього середовища”, 6.050101 „Комп’ютерні науки”, 7.05010105 „Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”.

Навчання у інституті здійснюється за денною та заочною формами.

В навчально-виховному процесі беруть участь викладачі 4 кафедр: екології та охорони навколишнього середовища, фізичної, соціальної роботи, інформатики та комп’ютерного моніторингу.

Свої знання і досвід передають студентам висококваліфіковані викладачі, серед яких 7 докторів наук, професорів і 26 кандидатів наук, доцентів.

Особливістю Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій Університету “Україна” є те, що поряд зі здоровими студентами здобути високоякісні знання і вищу освіту мають змогу студенти з обмеженими фізичними можливостями. Таким чином, здійснюється принцип поєднання високоякісного навчально-виховного процесу і реабілітації студентів з обмеженими фізичними можливостями, їх адаптація до соціального середовища.

Студенти з обмеженими фізичними можливостями мають змогу скористатися послугами психолога, кімнати психологічного розвантаження та відпочинку, тренажерної та масажної кімнат, спеціальними електронними засобами навчання.

Проблемами студентів з обмеженими фізичними можливостями опікується створений на базі інституту Мелітопольський осередок всеукраїнської молодіжної організації студентів-інвалідів „Гаудеамус”.