Лисенко Валерій Іванович
Директор Мелітопольського інституту екології та соціальних технологій вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна", доктор біологічних наук, професор кафедри мисливствознавства та біоресурсів.
В.І. Лисенко  є автором понад 150 наукових праць і винаходів, в тому числі 3-х монографій, 5 книг з питань екології та охорони тварин, мисливського господарства та використання тваринних ресурсів. Особливо значним є те, що його ім’я серед співавторів Червоної книги України І та ІІ видань. Проф. В.І. Лисенко – член Національної комісії з питань Червоної книги України, національний експерт Мінприроди України з питань водно-болотних угідь та водоплаваючих птахів, член спеціалізованої вченої ради Інституту зоології НАН України. Проф.
В.І. Лисенко – ініціатор створення Азово-Чорноморської орнітологічної станції та її перший керівник (1984-1987 рр.). Вперше в Україні ним було створено кафедру мисливствознавства та біоресурсів і розпочато підготовку на умовах спеціалізації біологів-мисливствознавців для України. В 2012 році під керівництвом    
В.І. Лисенко також вперше в країні було розроблено державні стандарти підготовки  магістрів за спеціальністю 8.09010302 «Мисливське господарство».  
Проф. В.І. Лисенко за роки наукової діяльності підготував чотирьох кандидатів наук та одного доктора наук, на даний момент керує виконанням докторської та двох кандидатських дисертацій. Він є учасником кількох наукових міжнародних  зоологічних експедицій.
______________________________________________________________________________________________
Історія Мелітопольського інститут екології та соціальних технологій бере початок з часів заснування у 1999 р. Мелітопольського територіального представництва Університету “Україна”, яке  було створено наказом президента Університету “ Україна” №23/1 від 19 липня 1999 р.
У 2002 році Мелітопольське територіальне представництво університету “Україна” було реорганізовано у філію наказом президента Університету “Україна” №218 від 26 грудня 2002 р.
У 2005 році Мелітопольську філію університету „Україна” було реорганізовано в інститут екології та соціальних технологій наказом президента Університету „Україна” № 182 від 09.11.2005 р.
Татаринова Світлана ОлексіївнаІнна

Директор Мелітопольського коледжу вищого навчального закладу Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», кандидат педагогічнихнаук, магістр психології.

Світлана Олексіївна Татариновау 1999році закінчила Мелітопольськийдержавний педагогічний університет за фахом «Педагогіка і психологія (дошкільна)».

У 2009 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступенюкандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.08 Дошкільна освіта.

У 2015 році закінчила магістратуру у Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) за спеціальністю «Практична психологія».

З 2016по 2017рокиСвітлана Олексіївна працювала у Мелітопольському інституті екології та соціальних технологій Університету «Україна» доцентом кафедри соціальної роботи. З вересня 2018 р. є директором Мелітопольського коледжу Університету «Україна».

Досягнення: має понад 40 наукових публікацій; керівник наукового гуртка кафедри «Інсайт» напрям підготовки: Соціальна робота.

Наукові інтереси: проектні технології та ділові ігри: «Самоактуалізація внутрішнього потенціалу особистості», «Розвиток навичок конструктивної комунікації»;  ігрові технології майбутньої діяльності за допомогою  ділових ігор (метод case-studeта коучинг-технологій: «Регуляція психоемоційного стану особистості дитини засобами арт-терапії», «Емоційний інтелект дорослих»).