МІЖНАРОДНІ ДНІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У МЕЛІТОПОЛІ

 

З 6 по 8 жовтня 2016 року у м. Мелітополі проходили Міжнародні дні освіти доросли, у яких взяли участь іноземні гості, представники влади всіх рівнів, навчальні заклади та профільні установи міста.
Саме Мелітополь став першим містом в Україні, який увійшов у проект ЮНЕСКО "Міста, які навчаються".
7 жовтня Мелітопольський інститут екології та соціальних технологій Університету "Україна" у рамках Міжнародної науково-практичної конференції "Освіта дорослих у контексті цивілізаційних змін: досвід, проблеми, перспективи" організував "круглий стіл" з проблеми "Освіта і професійна реабілітація дорослих, які мають обмеження у життєдіяльності". У обговорення прийняли участь Пономаренко Владислав Іванович, завідувач кафедри фізичної реабілітації МІЕСТ Університету "Україна", доктор біологічних наук, професор, Чорна Тетяна Георгіївна, директор Центру реабілітації змішаного типу для інвалідів та дітей-інвалідів Мелітопольської міської ради, Казакова Світлана Михайлівна, доцент кафедри фізичної реабілітації  МІЕСТ Університету "Україна", кандидат біологічних наук, доцент, Плетка Ольга Тарасівна, молодший науковий співробітник лабораторії малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, провідні викладачі Мелітопольского інституту екології та соціальних технологій та інших вищих навчальних закладів міста.

 

Базова структура

 

Університет

 

 

Сайт базової стуктури

 

Вiдкритий мiжнародний унiверситет розвитку людини "Україна"

Бібліотека